English

Mental träning

Coaching

Stresshantering

Sorgbearbetning

Föreläsningar

Not Available

Mental träning, coaching och NLP är de mest kostnadseffektiva sätten att nå bra resultat på kort tid. Mental Coaching AB är ett kunskapsföretag som erbjuder resultatinriktade tjänster till företag/organisationer och människor med syfte att skapa insikt, utveckling och framgång.

Fokus läggs på lösningar och resultat, inte på problem. Centralt för coaching och mental träning är att aktivt arbeta med att sätta och nå mål. Förväntat resultat från olika tjänster är bland annat stärkt självkänsla, större egenkontroll, inre trygghet, balans mellan krav och förväntningar samt ökad livs- och arbetsglädje. En starkare motivation och en bättre gruppdynamik är andra positiva resultat vid coaching och mental träning.

Jag är utbildad Mental Coach på Skandinaviska Ledarhögskolan vilket innebär att jag är Licensierad Mental Tränare, Diplomerad Målbildstränare och ICC Certifierad Internationell Coach. Jag är även utbildad Stresscoach, Certifierad Handledare i Sorgbearbetning, Certifierad NLP Practitioner samt har läst personaladministration och teologi. Min ambition är att alltid ge mina uppdragsgivare det senaste och det bästa inom mitt område, det vill säga person- team- och ledarskapsutveckling. Därför fortsätter jag kontinuerligt att utbilda mig både i Sverige och utomlands.

Välkommen!
Marianne Pettersson
Mental Coach